O firmie

Mamy doświadczenie w pracy z tekstami m.in. o tematyce popularnonaukowej (historycznej, filozoficznej, pedagogicznej, psychologicznej, przyrodniczej, biologicznej, medycznej), fabularnej (beletrystyka, literatura młodzieżowa i dziecięca), marketingowej, ekonomicznej. Współpracujemy z wydawnictwami edukacyjnymi przy redagowaniu podręczników szkolnych oraz materiałów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Redagujemy, korygujemy, ale także piszemy materiały prasowe, promocyjne, reklamowe, szkoleniowe, teksty na stronę internetową i prywatne bądź firmowe blogi.

Poza przygotowaniem i opracowaniem materiału tekstowego oferujemy także usługi związane z projektowaniem układu typograficznego, wdrożeniem makiety, złożeniem i złamaniem tekstu. Na potrzeby publikacji możemy przygotować także ilustracje i zdjęcia.